U bent hier: WerkzaamhedenDakveiligheid

Dakveiligheid

Het veilig en op een gezonde manier werken speelt al jaren een belangrijke rol. In de nieuwe wet- en regelgeving, bouwbesluit 2012, is hier extra aandacht aan geschonken. Gebouwen dienen zodanig te worden gerealiseerd dat er zowel in de realisatiefase als in de gebruiksfase op een veilige manier werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. Het dak ontbreekt hier natuurlijk niet aan. Als maatregel kan er worden gedacht aan collectieve systemen waarbij een permanente randbeveiliging wordt aangebracht of kan er worden gekozen voor ankerpunten met of zonder lijnsysteem. Dit is afhankelijk van de intensiteit waarop een dak belopen moet worden en in welke zones het dak belopen moet worden. Gezien ieder gebouw/woning anders is en er meerdere mogelijkheden zijn, zal er een advies op maat moeten worden gemaakt. Neem hiervoor gerust contact op, wij zijn gecertificeerd voor het ontwerpen, berekenen, plaatsen, keuren en onderhouden van diverse valbeveiligingssystemen.